Denkkracht

van buiten

Het Ingendael Discours bespreekt de impact van actuele ontwikkelingen en daagt de aanwezigen uit om over elkaars grenzen heen op zoek te gaan naar synergie. Patiëntgerichte en toekomstbestendige kwaliteitszorg vraagt om een fundamentele herbezinning op samenwerking en innovatie; binnen en buiten het ziekenhuis, cross-sectoraal en samen met nieuwe stakeholders. De transitie naar een innovatief en maatschappelijk renderend zorglandschap is complex en daarom brengen we, naast de medisch-inhoudelijke expertise van bestuurders en specialisten, ook thought leaders van buiten de directe invloedssfeer van de zorg in: de zgn. ‘denkkracht van buiten’.

 

 

Corporate Leaders

Marc van Aart
Marc van Aart
Associate director data-driven healthcare HaskoningDHV
Marc van Aart heeft een medische en bedrijfskundige achtergrond en jarenlange ervaring met strategie en innovatie in de gezondheidszorg zowel bij zorgaanbieders als consultancy firms. Zijn expertise ligt in value based healthcare, integrale capaciteit management en digitale transformatie. Over dat laatste zegt hij: “Inzichten verkregen door data-analyse zullen zowel de uitkomsten van de zorg als de bedrijfsvoering drastisch gaan veranderen. Waar nu iedereen nog praat over privacy, veiligheid en data-uitwisseling, zullen data straks een andere waarde krijgen waardoor datasolidariteit en andere businessmodellen ontstaan. Deze verandering gaat zo snel, dat om deze te kunnen absorberen andere vormen van samenwerking ontstaan”.
Vincent van Eversdijk
Vincent van Eversdijk
Partner BDO
"Ik werk al jaren voor zorginstellingen in zowel de cure als care. Samen met andere zorgspecialisten bij BDO en tientallen zorgbestuurders en stakeholders uit de sector heb ik begin van dit jaar het zorgmanifest opgesteld: tien concrete maatregelen voor een duurzame toekomst van de Nederlandse gezondheidszorg. Hierin stellen we, de medeauteurs en -ondertekenaars dat door samenwerking binnen de integrale gezondheidzorg maximaal te faciliteren en nieuwe technologie en medicatiemogelijkheden te omarmen, de doelmatigheid en betaalbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg kan worden veiliggesteld."
Wilco Bothof
Wilco Bothof
Partner healthcare & life sciences Quint Wellington Redwood
“Ik geloof in digitale strategie en de deels virtuele zorgorganisatie. Stel dat de zorgverlener door slimme toepassing van technologie per dag een kwartiertje tijd wint. Bijvoorbeeld een bezoek vervangt door beeldcontact, of tijdig reageert op een sensormelding. Op uw zorgorganisatie van 6000 medewerkers betekent dit een bruto effect van vele honderdduizenden uren. Tijd die kan worden gebruikt om minder flexkrachten in te zetten, of tijd te besteden aan zinvollere zorg. Op deze manier kan de digitale strategie ook worden bekostigd.“
Anja van Balen
Anja van Balen
Sector banker Healthcare ABN AMRO
"Ik ben sector banker Healthcare bij ABN AMRO, en betrokken bij de investeringsbeslissingen in de zorg. Investeringen zijn het moment waarop veranderingen worden omgezet in passende huisvesting. Als financier ben je min of meer participant in de veranderingen, je spreekt voor meer dan 10 jaar vertrouwen in elkaar uit. Een financiering verstrek je pas na goed overleg over de de toekomst van de zorg. Bij een investering zijn zowel de positionering in de regio, als de mate van digitalisering van het zorgaanbod van belang. ABN AMRO heeft veel ervaring in het omgaan met veranderende marktomstandigheden. Dit zien wij zowel bij ons zelf, als bij de klanten in andere sectoren."
Ad Antonisse
Ad Antonisse
Directeur market access en external affairs AstraZeneca
"Na mijn studie scheikunde met specialisaties biochemie en bio-organische chemie heb ik mijn passie gevonden in de farmaceutische sector. In deze sector zijn we dag in dag uit de grenzen van de wetenschap aan het verkennen om levensreddende geneesmiddelen te ontwikkelen. Bij AstraZeneca, de geneesmiddelontwikkelaar waar ik directeur market access en external affairs ben, laten we zien wat wetenschap kan doen. Dat doen we niet alleen, maar samen en in partnerschap met artsen, patiënten, kennisinstituten, ziekenhuizen, apothekers, wetenschappers, etc. En daar ben ik iedere dag trots op."
Johan van Baardwijk
Johan van Baardwijk
Marktdirecteur Healthcare ENGIE
Johan van Baardwijk is marktdirecteur Healthcare en heeft al jarenlang de missie om de gezondheidszorg duurzamer te maken. Door middel van digitale oplossingen zoals het Smart hospital concept, waarbij gebruik wordt gemaakt van gebouwdata, wordt een veilige en gezonde omgeving gecreëerd waarmee het welzijn van patiënten wordt verhoogd. Dit doet ENGIE niet alleen. Samenwerken en het delen van kennis ziet Johan als de sleutel tot succes in digitale en duurzame zorg.

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit