• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

Something is Burning

28 - 30 augustus 2019, Huize Bergen, Vught

De gezondheidszorg beweegt steeds nadrukkelijker richting digitalisering, personalisering en verschuiving van zorg buiten de muren van het ziekenhuis. Het is duidelijk dat we met een maatschappij-brede trendbreuk te maken hebben: de ene na de andere sector gaat op de schop onder druk van ‘social en exponential technologies’. Ook de gezondheidszorg ontkomt er niet aan. Gelukkig maar. De patiënt wordt het absolute epicentrum van zorg; als eigenaar, beheerder en deler van medische informatie, georganiseerd in netwerken om zich heen. Maar waar de Nederlandse zorgsector uitblinkt in medisch-inhoudelijke innovaties, valt er nog een wereld te winnen in het stimuleren, adopteren en opschalen van innovaties aansluitend bij de leefwereld van de patiënt.

Highlights

Zomerse studiereis in eigen land voor zorgbestuurders in de curatieve zorg!

Het streven van het Ingendael Discours is om de aanwezige denkkracht te bundelen en oplossingsrichtingen voor een innovatieve en persoonsgerichte gezondheidszorg te formuleren. We laten het niet alleen bij vergezichten en macro-economische beschouwingen, we maken ook de vertaalslag naar de praktijk en agenda van morgen. Deze ambitie vindt zijn weerklank in het concept van het Discours: in een intensief tweedaags programma tasten we het strategisch instrumentarium voor toekomstbestendige zorg af met actualiteitencolleges, groepsdialogen, wake up calls, ronde tafel gesprekken en dinerdialogen maar ook met culturele, culinaire en creatieve verrassingen. 

Sfeerimpressie 2018

Een reis door de beelden

In 2,5 dag hebben zo'n 35 zorgbestuurders zich laten inspireren door actualiteitendialogen, interviewestafette, lezingen, ronde tafelsessies, een rondvaart op de Dieze en verschillende informele netwerkmomenten. U treft hier een impressie in beeld aan. 

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

VIDEOVERSLAG

Recensies 2018

Anja van Balen
Sector Banker Healthcare, ABN AMRO
Ik heb de bijeenkomst als heel bijzonder ervaren, ook de openheid van alle deelnemers was een verademing. Goed geregeld ook, geen rimpeltje gevoeld ook al waren die er ongetwijfeld wel.
Els Nieveen van Dijkum
Chirurg en CMIO, Amsterdam UMC / locatie AMC
Om eerlijk te zijn had ik tevoren geen voorstelling van het Ingendael Discours. Door mijn functie als CMIO werd ik uitgenodigd en leek het mij een mooi programma om over diverse gezondhedszorg vraagstukken na te denken. Wat me opviel was de diversiteit van deelnemers en de zeer inhoudelijke besprekingen over de huidige en toekomstige zorg. De diversiteit van deelnemers maakte de discussie zeer genuanceerd, de kwaliteit van de discussie gaf veel stof tot nadenken. Heerlijk om zo na de vakantie weer goed op de hoogte te zijn van alle dilemma’s en plannen in de zorg.
Peter Kapitein
Coördinator Projectleiding en Patiënt Advocate, De Nederlandsche Bank
"Het mooie van het Discours is het netwerken en de mensen die hun ideeën en verhalen met je delen. Het lukt de Blommestein Groep ieder jaar weer om een goed gezelschap bij elkaar te brengen. En met goed bedoel ik dan; divers in samenstelling en in meningen. Dit jaar was het positief dat er een goede delegatie van patient advocates aanwezig, hoorbaar en zichtbaar was. Waar het bij veel bijeenkomsten aan ontbreekt is de aanwezigheid van patiënten. Dat is niet alleen wonderlijk; dat is ook niet goed. Het draait om de patiënt. En dat heeft het Discours goed begrepen. De discussies zijn van hoog niveau, evenals het gezelschap. Wanneer je naar huis gaat blijven er enkele zaken resoneren. Dit pak je zelf op en breng je verder. Het Discours is niet alleen het bezoeken waard; het is een aanrader."
Nard Clabbers
Senior Business Developer Personalized Nutrtion and Health, TNO
“De organisatie heeft echt zijn best gedaan om een setting te creëren waarin mensen met elkaar echte gesprekken kunnen voeren, over ideeën, veranderingen, plannen en over wat daar allemaal bij komt kijken. Je bent als deelnemer niet alleen ontvanger en als spreker niet alleen zender maar zit er middenin. Dat vond ik waardevol en heeft me positief verrast.”
Teun Verheij
Algemeen Directeur, Albron
“Een ontwapenende inkijk in de uitdagingen van de zorg. Een goed uitgebalanceerd programma.”
John Taks
Voorzitter Raad van Bestuur, Diakonessenhuis
"Voor mij maakt deelname aan het Ingendael Discours het uniek om in aanwezigheid van patiënten, cliënten en dus ervaringsdeskundigen, professionals en bestuurders de open discussie te voeren over de actuele thema’s als beleving van de burgers over de zorg, de nieuwste technologische en anderen innovatie mogelijkheden en de systeem aspecten. De geeft mij extra inspiratie om in mijn dagelijkse werk de motivatie te hebben om de discussie met alle betrokkenen goed te voeren. Steeds weer ben ik onder de indruk van de positieve sfeer en grote betrokkenheid en enthousiasme van de deelnemers aan het Discours. Een prima organisatie en goede sprekers maken het compleet."
Jurgen Sernee
Lid Raad van Bestuur, Noordwest Ziekenhuisgroep
“Een aanrader voor een ieder die op een vernieuwende wijze geïnspireerd wil worden. Door het steeds afwisselende programma en dialoogvormen blijf je scherp en in continue reflectie met je eigen handelen. Het gesprek vanuit verschillende perspectieven over actuele onderwerpen heb ik als een verrijking ervaren.“
Nicole Lo-A-Njoe-Kort
Arts en Lid Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid, .
"Afgelopen zomer maakte ik voor het kennis met het Ingendael Discours. Een bijzondere setting waarin patiënten, medisch specialisten, directieleden van Universitaire medische centra, directieleden van zorgverzekeraren en medewerkers van het ministerie van Volksgezondheid op ontspannen, open en respectvolle wijze aan de hand van verschillende onderwerpen discussiëren. En overleggen over hoe de huidige zorg geregeld is in Nederland, wat beter en anders kan of moet. Maar er wordt vooral gekeken naar succesverhalen, deze worden geanalyseerd en vervolgens wordt gekeken of andere dringende zaken ook op deze wijze tot een succesverhaal gemaakt kunnen worden. Een prachtige omgeving, hoogstaand niveau en onderling respect zorgen voor een inspirerende sfeer. Mijn 2 schrijftolken werden fantastisch ondersteund en mijn trouwe blindengeleidehond werd steeds voorzien van vers water op de verschillende locaties. Voor mij zeker voor herhaling vatbaar. "
Tiana van Grinsven
Lid Raad van Bestuur, Zorginstituut Nederland
"Ik kijk met veel plezier terug op het Ingendael concours. De diversiteit van de deelnemers heeft ervoor gezorgd dat een onderwerp vanuit meerdere hoeken werd belicht. Ook het beperkte aantal deelnemers en het feit dat iedereen op een of andere manier een bijdrage levert aan het programma maakt het mogelijk om het diepere gesprek met elkaar te voeren. Chapeau voor de creativiteit waarmee het programma is bedacht."
Gita Gallé
Voorzitter Raad van Bestuur, Deventer Ziekenhuis
"Het aardige aan het Ingendael Doscours is dat het een echt Discours is. Het is geen congres en ook geen symposium maar een constante inspiratie en dialoog. Die door alle deelnemers zelf wordt gemaakt! Mooi dat er dit jaar ook zo veel jonge mensen en start ups aanwezig waren die echt met een andere blik naar onze uitdagingen kijken!"
Geert van de Laar
CEO, Facilicom
"Het Ingendael Discours is een bijzonder event: op een fraaie, gastvrije en inspirerende locatie ontmoeten gedurende twee dagen bestuurders uit de hele keten van de zorg elkaar. Niet alleen om elkaar te inspireren, maar juist ook om elkaar een spiegel voor te houden én om met elkaar tot nieuwe inzichten te komen. Daarbij lag dit jaar de nadruk ook nog eens op innovaties bij de ketenpartners. Kortom: boeiend!"
Rob Rasing
CEO Benelux, Doctena
"Het Ingendael Discours zijn bijzondere dagen die kennis van de actuele zorgmarkt verrijkt, de motivatie voor positieve verandering vergroot en activatie stimuleert. Vanaf het moment dat ik arriveerde tot het moment van vertrek was het uitstekend georganiseerd met een optimale diversiteit aan achtergronden van de deelnemers. We hebben inhoudelijk opbouwende discussies gevoerd en nieuwe inzichten opgedaan. Door de diversiteit van onderwerpen, een voortdurende wisseling in de samenstelling van de groep, de activiteiten en de locatie bleef er een grote mate van energie in de groep. Met deze energie ontstond ook ambitie. Ambitie om de patient echt CEO van zijn zorg te maken."
Wout Adema
Directeur Zorg, Zorgverzekeraars Nederland
“Leuk om met verschillende stakeholders vanuit verschillende perspectieven te spreken over de zorg in Nederland. En nuttig om geïnspireerd te worden door sprekers en patiënten/ervaringsdeskundigen die ons prikkelen ons werk nog beter te doen.”
Erik Gerritsen
Secretaris-Generaal, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
"Jullie hebben een mooie sessie neergezet. Was erg blij met ervaringsdeskundigen (herhalen) en poging tot concrete acties. Maar weer proberen om op weg naar volgend jaar wat zaken aan de gang te krijgen."
Steven de Waal
Oprichter en Voorzitter, Public SPACE
"Het Ingendael Discours werd eind augustus weer gehouden in Vught. Ook nu ging het om een inspirerend, open minded en vooruitkijkend gezelschap van mensen met allerlei verantwoordelijkheden in de Nederlandse gezondheidszorg. Het gezelschap was zeer divers, vooral ook omdat het patiënten-perspectief expliciet, op hoog niveau en indringend aanwezig was. Het onderwerp was niet gemakkelijk, zoals ik weet uit de vele nationale en internationale lezingen die ik daar de laatste tijd over gehouden heb: nieuwe technologie en het (mogelijk) disrupterend effect op de gezondheidszorg. Ik was uitgenodigd door de Blommestein Groep om de debatten en gesprekken intensief te volgen en er aan het eind een samenvattende ambitieagenda van te formuleren. Die vraag, die, laat ik er geen doekjes om winden, mij vooraf niet gemakkelijk leek, noch qua onderwerp, noch qua gezelschap, bleek uiteindelijk opvallend goed te doen. De meesten in het gezelschap, waarschijnlijk door de voorselectie, stonden er open in, zagen in dat ingrijpende zaken op hen afkwamen en cruciale kwesties aan de orde moesten komen. Mooi was te zien hoe die houding ertoe leidde dat ze ook open stonden voor startups, wetenschappers van hoog niveau, nerds, innovatoren om zich de nieuwste technieken, zoals big data, cybersecurity tot en met bitcoins, te laten uitleggen. Zonder verblikken of verblozen, maar ook zonder, schijnbaar achteloos, te pretenderen het ‘allemaal’ ‘al lang’ te weten en te kennen. Dat leidde ertoe dat het hoofdgesprek eigenlijk bij elk issue of presentatie ging over de grote slag die de huidige cultuur van de zorg, van de zorgprofessionals, de zorgbestuurders en de zorgregulatoren moet gaan maken, vooral om de grote voordelen voor de patiënt binnen te halen. Dat wordt voor mensen in deze posities de grote, ingewikkelde en moeizame slag. De conferentie heeft hen daartoe zeker geïnspireerd en opgeladen, daarmee is ze een mooie stap in een nog lange, maar aanlokkelijke weg."

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit