• slide
  • slide
  • slide

Ingendael Discours 2023

30 augustus t/m 1 september 2023, Kasteel Maurick en Huize Bergen te Vught

 

 

Naar een toekomstbestendig zorgecosysteem

Solitair of solidair? Dat was het leidende thema tijdens de 13e editie van het Ingendael Discours 2023. De gesprekken gingen onder meer over de veranderende rol van het ziekenhuis in het zorgecosysteem. En hoe je succesvol samenwerkt met maatschappelijke partners in de regio.

Het Ingendael Discours, een initiatief van de Blommestein Groep, is een jaarlijks terugkerende, driedaagse bijeenkomst voor bestuurders uit de ziekenhuiszorg. Het gezelschap van deze 13e editie liet zien dat het veld van de curatieve zorg breed is – en breder wordt. Niet alleen ziekenhuisbestuurders en verzekeraars waren aanwezig, maar ook bestuurders vanuit onder meer de ACM, het UWV, het ministerie van Financiën en het sociaal domein.

 

Koerswijziging is nodig

In een openhartig gesprek met de minister van VWS, werd benadrukt dat de uitdagingen van de ziekenhuiszorg groot zijn. Maar, zo stelde de minister, de zorg heeft gezamenlijk een fantastisch potentieel om deze aan te gaan. Een koerswijziging is echter nodig en die zet de sector in met de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord. Met meer samenwerking, ook domeinoverstijgend, en meer inzet van digitalisering. Waarbij de grenzen niet zozeer liggen op het gebied van financiering, maar in het vinden van voldoende personeel.

 

Solitair handelen kan niet meer

Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn en worden ziekenhuizen gedwongen om harde keuzes te maken. De sluiting van SEH’s en afdelingen verloskunde laten zien dat dat een complexe opgave is, waarbij emotie in het publieke debat vaak de boventoon voert. Zeker in verkiezingstijd. Aanwezige bestuurders die daar de nodige ervaring mee hebben, deelden hun geleerde lessen. De crux blijkt een open houding en het vroegtijdig betrekken van alle belanghebbenden bij het nemen van dit soort ingrijpende beslissingen. Solitair handelen werkt niet in deze tijd, zo was een conclusie.

 

Iedereen wint

‘Denkkracht van buiten’ is een vast onderdeel van het Ingendael Discours. Deelnemers van buiten de sector geven andere invalshoeken en perspectieven op de zorg. Die denkkracht was ook tijdens deze 13e editie volop aanwezig. De Chief Financial Officer van ASML deelde waardevolle inzichten over hoe te opereren in een complex ecosysteem. Het gaat wat ver om een ziekenhuis te vergelijken met ASML maar er zijn wel degelijk parallellen. Zoals in de afhankelijkheid van andere partners in het ecosysteem. Een les van ASML: ook als monopolist is het belangrijk dat alle partners winnen bij samenwerking. Het is geen ‘zero sum game’, maar een kwestie van ‘a rising tide lifts all boats’.
Samenwerkingsverbanden in diverse zorgregio’s in Nederland laten zien dat dat inderdaad een effect kan zijn als instellingen over hun grenzen heen, solidair, samenwerken. Goede voorbeelden zijn er volop, er gebeurt al veel. ‘We zijn al bezig, maar we moeten nog veel meer doen om de zorg toekomstbestendig te maken’, zo was een conclusie. Wat is afgesproken in het Integraal Zorgakkoord is geen eindpunt, maar een begin.

Lees de Management Summary van het Ingendael Discours 2023 »

IngendaelDiscours 2023

Zomerse studiereis in eigen land voor zorgbestuurders in de curatieve zorg!

Even weg uit de waan van de dag, de tijd nemen voor discussie en dialoog met partners uit de zorg en inspiratie ‘van buiten’: dat is het Ingendael Discours.

 

De 13e editie van de ‘zomerse studiereis voor zorgbestuurders in eigen land’ biedt opnieuw een onafhankelijk en inspirerend ontmoetingsplatform voor bestuurders van VWS, NZa, Zorginstituut, ziekenhuizen, verzekeraars, specialisten én patiënten. Kleinschalig en toch groot genoeg om samen met corporate leaders en stakeholders van morgen tot strategisch denken en verdieping van inzichten te komen. Met verrassende formats, interactieve gesprekken en inspirerende intermezzo’s. Met als ambitie om samen en in vertrouwen tot vernieuwing van het gezondheidslandschap komen.

 

Met o.a. de volgende gesprekspartners

ERNST KUIPERS, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

BAS VAN DEN DUNGEN, Secretaris-generaal, Ministerie van Financiën

EMMELINE ROODENBURG, Vice President Strategy, Dr Sulaiman Al Habib Medical Group, Saudi Arabia

JET BUSSEMAKER, Voorzitter, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

BART BROERS, Directeur Zorg, ACM

 

Sfeerimpressie 2023

Een reis door de beelden

In 2,5 dag hebben zo'n 65 deelnemers uit de wereld van de curatieve zorg zich laten inspireren door actualiteitendialogen, lezingen en interactieve buitengesprekken. U treft hier een impressie in beeld aan. 

slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide
slide

Deelnemers 2023

Martijn de Greve
Communicatiestrateeg en professioneel debatleider
martijndegreve.nl
Piet-Hein Buiting
Voorzitter
Federatie Medisch Specialisten
David Jongen
Voorzitter Raad van Bestuur
Zuyderland Medisch Centrum
Hans Schoo
Lid Raad van Bestuur
Rijnstate
Edwin van der Meer
Voorzitter Raad van Bestuur
BovenIJ Ziekenhuis
Jet Bussemaker
Voorzitter en Hoogleraar ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact', Universiteit van Leiden.
Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS)
Maarten Camps
Voorzitter Raad van Bestuur
UWV
Jet Quarles van Ufford
Radioloog en Voorzitter NVvR
Haaglanden Medisch Centrum
Bas van den Dungen
Secretaris-generaal
Ministerie van Financiën
Marcel Visser
Voorzitter Raad van Bestuur
Máxima Medisch Centrum
Desiree Creemers
Voorzitter Raad van Bestuur
Deventer Ziekenhuis
Ad Antonisse
Director Market Access & Corporate Affairs
AstraZeneca BV
Marlies Jansen-Landheer
Lid Raad van Bestuur
Franciscus Gasthuis & Vlietland
Ina Kuper
Lid Raad van Bestuur
Isala
Steven de Waal
Oprichter en Voorzitter
Public SPACE
Bertine Lahuis
Bestuursvoorzitter en voorzitter NFU
Radboudumc
Anja van Balen
Sector Banker Healthcare
ABN AMRO
Esther Agterdenbos-van de Ree
Directeur Zorg en Gezondheid
Menzis
Christiaan Hoff
Medisch co-bestuurder en oncologisch chirurg
Zorgpartners Friesland - Medisch Centrum Leeuwarden
Luc van den Akker
Voorzitter Raad van Bestuur
Laurentius Ziekenhuis
Jan den Boon
Voorzitter Raad van Bestuur
Medisch Spectrum Twente
Wendy Bosboom
Voorzitter Raad van Bestuur
Ziekenhuis Rivierenland
Vinood Mangroelal
Executive Vice President
KPN Health
Daan Rooijmans
Senior Manager Zorginkoop
CZ
Ties Eikendal
SEH-arts
Radboudumc
Jan Berkelmans
Directeur Zorg
ONVZ Zorgverzekeraar
Jurgen Sernee
Lid Raad van Bestuur
Noordwest Ziekenhuisgroep
Marianne Acampo
Lid Raad van Bestuur
Flevoziekenhuis
Leonie Boven
Voorzitter Raad van Bestuur
Ziekenhuis St Jansdal
Ad Melkert
Voorzitter
NVZ vereniging van ziekenhuizen
Wilco Bothof
Partner Healthcare and Life Sciences
Eraneos
Paula Nelissen
Voorzitter Raad van Bestuur
Treant Zorggroep
Frank van Berkel
Partner
Morgens
Gerrit Timmer
Mede-oprichter en Chief Science Officer
ORTEC
Egge van der Poel
Docent en auteur van Geheelmeesters
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
Astrid Posthouwer
Voorzitter Raad van Bestuur
Meander Medisch Centrum
Joan Meeder
Cardioloog en Past President NVCC
VieCuri Medisch Centrum
Hanneke Klopper
Voorzitter en voorzitter raad van bestuur van Rugpoli
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN)
Roland Eising
Directeur Inkoop Zvw
Zilveren Kruis
Bas Roukema
KNO-arts, Medisch Manager regionale samenwerking
Tergooi MC
Marit Tanke
Directeur Corporate Strategy Office
Coöperatie VGZ
Godfried Bogaerts
CEO en raadslid RVS
BeterDichtbij
Judith Zuijderhoudt
Director Policy, Communication & Population Health
MSD Nederland
Bart Broers
Directeur Zorg
Autoriteit Consument & Markt
Arlette Stierman
Solutions Leader Benelux
Philips Benelux
Edwin Velzel
CEO
PGGM
Gert Jan de Borst
Hoogleraar Vaatchirurgie
UMC Utrecht
Jante Parlevliet
Sectorhoofd Marktordening en Zorg
Centraal Planbureau
Wolter Odding
Lid Raad van Bestuur
Tergooi MC
Barbara Goezinne
Directeur-generaal Curatieve Zorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Theo Hiemstra
Directeur Zorg
Zorginstituut Nederland
Marieke Schellart
Manager Beleid en Zorginkoop
ONVZ Zorgverzekeraar
Paul Simoons
Algemeen directeur
ZorgDomein
Nathalie van Laar
Lid Raad van Bestuur
Haaglanden Medisch Centrum
Roger Dassen
Executive Vice President & CFO
ASML
Emmeline Roodenburg
Vice President Strategy
Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Company
Kristiaan Blokzijl
Segmentmanager Vastgoed & Healthcare
EQUANS
Ingeborg ter Laak
Wethouder
Gemeente Zoetermeer
Frank Janssen
Lid Raad van Bestuur
Ziekenhuisgroep Twente
Ad van Rijen
Vice-voorzitter en Bestuurder van WijZijn Traversegroep
Sociaal Werk Nederland
Toon meer deelnemers

Recensies

Vinood Mangroelal
Executive Vice President, KPN Health
“Het Ingendael Discours bracht dit jaar weer veel inspirerende inzichten, en bracht een goed dialoog op gang over hoe het anders moet en kan. Erg goed om hier onderdeel van te zijn, en ook de verschillende inzichten te delen.”
Marianne Acampo
Lid Raad van Bestuur, Flevoziekenhuis
Opnieuw uitermate inspirerend en weer heel energiek en met goede sprekers. Dank en tot volgend jaar!
Frank van Berkel
Partner, Morgens
"Ingendael Discours 2023: hele nuttige dagen. Goed om het met de sector te hebben over consequenties van personele tekorten en verandering die op gang komt, maar die nog niet heel snel verloopt. Wat zullen consequenties zijn voor de toegankelijkheid van zorg, voor de vraag of zorg straks meer beschikbaar is voor vermogende mensen, voor wachtlijsten? En ook: wat kunnen we doen? Versnellen in de transitie, niet allemaal wielen uitvinden maar – snel - leren van elkaar, investeren in gezondheid en in sociale cohesie. En met elkaar zorgen dat de zorg de mooiste sector blijft om in te werken!"
Hans Schoo
Lid Raad van Bestuur, Rijnstate
"Er staat ons een grote transformatie te wachten en het was goed om tijdens het Ingendael discours in relatieve rust met collega's te kunnen spreken over hoe we het IZA tot een succes kunnen maken. De verschillende perspectieven en o.a. ook het werkbezoek aan ASML zorgen voor een inspirerende en positief kritische ambiance. "
Bart Broers
Directeur Zorg, Autoriteit Consument & Markt
“Het Ingendael Discours organiseert op prikkelende en inspirerende wijze het open gesprek tussen zorgbestuurders dat essentieel is voor de maatschappelijke opgave waar de sector voor staat. Uitbreiding met deelname van patiëntenvertegenwoordiging en ketenpartners uit de eerstelijns- en ouderenzorg zal het format nog krachtiger maken.”
Edwin van der Meer
Voorzitter Raad van Bestuur, BovenIJ Ziekenhuis
"Ik heb het Ingendael Discours ervaren als een inspirerende meerdaagse dialoog waarbij aanwezigen uit verschillende domeinen met elkaar proberen de juiste oplossingen te vinden voor de problemen waar we in de zorg voor staan mede vanuit het oogpunt van de burger/patiënt."
Edwin Velzel
CEO, PGGM
"Het was een leuk en inspirerend congres. Ik kom graag een volgende keer weer."
Gert Jan de Borst
Hoogleraar Vaatchirurgie, UMC Utrecht
"Ik heb de bijeenkomst erg waardevol, nuttig en ook gezellig gevonden. De gesprekken hebben mij gesterkt in mijn huidige rol bij de uitvoering van het IZA en ook in de bredere organisatie van zorg in ketens in plaats van per locatie danwel zorgverlener."
Wendy Bosboom
Voorzitter Raad van Bestuur, Ziekenhuis Rivierenland
"Het Ingendael Discours is een zeer inspirerend samenzijn van spelers in de zorgsector die ervoor moeten zorgen dat de zorg toekomstbestendig wordt. Dit betekent dat de zorg voor iedereen die dat nodig heeft toegankelijk moet blijven en we ervoor moeten zorgen dat zo min mogelijk mensen zorg nodig hebben. Het programma is zodanig gevarieerd dat elk onderdeel weer een nieuw inzicht geeft en aanzet tot nadenken hoe hier zo goed mogelijk een steentje aan bij te dragen."
Arlette Stierman
Solutions Leader Benelux, Philips Benelux
"Ik kijk terug op een uitstekend programma, waardevolle discussies en een goede, open sfeer."
Ad Antonisse
Director Market Access & Corporate Affairs, AstraZeneca BV
“Altijd inspirerend. Altijd top sprekers en deelnemers. Altijd fantastische discussies. Altijd met meer ideeën en inzichten naar huis!”
Esther Agterdenbos-van de Ree
Directeur Zorg en Gezondheid, Menzis
"Echt een inspirerend programma met een divers gezelschap waarbij iedereen door het concept actief moet deelnemen. Achteroverleunen is er niet bij! Hierdoor krijgen gesprekken en discussies een extra verdieping ten opzichte van andere meer grootschalige congressen."

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit