Privacy

Statement

Blommestein Groep ontwikkelt inhoudelijke bijeenkomsten, meestal op invitation-only basis, voor bestuurders en directeuren in voornamelijk het publieke domein en de gezondheidszorg in Nederland. Dit doen we op eigen initiatief en/of in opdracht van derden met als doel het inspireren en informeren van alle betrokkenen, vaak met het oog op het draagvlak creeren voor veranderingen in de organisatie of sector. Respect voor de privacy van de persoonlijke gegevens van onze deelnemers en opdrachtgevers is voor ons erg belangrijk. Klik hier voor ons volledige privacy statement.

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit