• slide
  • slide

Denkkracht

van buiten

Het Ingendael Discours bespreekt de impact van actuele ontwikkelingen en daagt de aanwezigen uit om over elkaars grenzen heen op zoek te gaan naar synergie. Patiëntgerichte en toekomstbestendige kwaliteitszorg vraagt om een fundamentele herbezinning op samenwerking en innovatie; binnen en buiten het ziekenhuis, cross-sectoraal en samen met nieuwe stakeholders. De transitie naar een innovatief en maatschappelijk renderend zorglandschap is complex en daarom brengen we, naast de medisch-inhoudelijke expertise van bestuurders en specialisten, ook thought leaders van buiten de directe invloedssfeer van de zorg in: de zgn. ‘denkkracht van buiten’.

Corporate Leaders

Machteld Braunius
Machteld Braunius
Directeur Vitaal ZorgVast
"Welk effect hebben de innovaties in de zorg op het ziekenhuisvastgoed? Kunnen we ziekenhuizen zo ontwikkelen dat ze mee kunnen bewegen met het zorgaanbod? Of blijven er door de digitalisering en behandeling thuis alleen nog maar kernziekenhuizen over? Hoe maken we duurzame en betaalbare ziekenhuizen? Dit zijn de vraagstukken waar Machteld Braunius, Directeur Vitaal ZorgVast en Top 10 bouwvrouw bij BAM, zich mee bezig houdt. Met als doel het creëren van betaalbaar en toekomstbestendig zorgvastgoed. En daar is denkkracht voor nodig. Door de werelden van de ziekenhuizen en de bouw te verbinden ontstaan onderscheidende oplossingen die zich in de praktijk bewijzen."
Dick Gorris
Dick Gorris
CEO ZorgDomein
“ZorgDomein wil de best passende zorg toegankelijk maken voor elke patiënt. Dit doen we door zorgvraag en zorgaanbod inzichtelijk te maken en te verbinden. Via ZorgDomein ontsluiten we de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Zowel aan de kant van de diverse zorginstellingen als de verwijzers is de penetratiegraad bijzonder hoog. Lardeer dat met een mondiger patiënt en zijn zorgverzekering. Juist die complexiteit door de vele stakeholders zorgt voor een mooie dimensie en dicteert dat de positie van ZorgDomein komt met verantwoordelijkheden. Als je bijvoorbeeld een hotelboekingsplatform bent, dan is het enige doel om meer boekingen te genereren. Dat kan in de zorg niet. ZorgDomein is derhalve niet bezig om bedden te vullen, maar geeft zorginstellingen een gaspedaal, een stuur én een rem om de juiste patiënt de zorg te kunnen leveren of elders in de keten te verzorgen. Dit bespaart de maatschappij in zijn geheel veel kosten, en daarin blijven wij doorontwikkelen.”
Wilco Bothof
Wilco Bothof
Partner healthcare & life sciences Quint Wellington Redwood
"Het is een goede zaak dat zorgorganisaties steeds meer investeren in digitalisering. Uit Quint onderzoek blijkt dat er steeds meer behoefte is aan zorg op afstand, data uitwisseling en inzichten uit BI en AI. Zowel bij patiënten als medewerkers. Er zijn steeds meer goede voorbeelden waar door digitalisering de kosten van zorg ook daadwerkelijk worden verlaagd. De ervaring leert dat zorgorganisaties met een digitale strategie betere keuzes maken richting een deels digitale zorgorganisatie."
Anja van Balen
Anja van Balen
Sector banker Healthcare ABN AMRO
"Het is belangrijk te anticiperen op de verder toenemende zorgvraag, voor de zorg maar ook voor de gezonde financiele huishouding van de ziekenhuizen. We beseffen dat het lastig is, want samenwerken betekent in de context van de verandering van de zorg regie uit handen geven, en neerleggen bij andere professionals, of de patiënt zelf. Ik hoop dat de ziekenhuizen het momentum ontstaan door Covid, en het personeel tekort gebruiken om de patiënt zo veel mogelijk zelf de regie te geven. Het is nodig om de sector ook in de toekomst financieel gezond te houden."
Ad Antonisse
Ad Antonisse
Directeur market access en external affairs AstraZeneca
"Hoe kunnen we data, kunstmatige intelligentie (AI) en technologie inzetten om beter begrip krijgen van de ziekten die we willen behandelen en de manier waarop we nieuwe medicijnen ontwerpen, ontwikkelen en maken, versnellen? Hoe kunnen in recordtijd miljarden vaccins ontwikkelen, produceren én distribueren zodat de wereldbevolking niet langer gebukt gaat onder een verwoestende pandemie? Hoe kunnen de we de sciencefiction van gisteren omzetten in de realiteit van vandaag? Voor innovatieve medicijnen is innovatieve denkkracht nodig, in aanvulling op biochemie en biofarmacie. Zo kunnen we duurzamer, sneller en toekomstbestendiger werken aan de gezondheid van miljarden mensen."
Johan van Baardwijk
Johan van Baardwijk
Marktdirecteur Healthcare ENGIE
“Het is mijn persoonlijke missie als marktdirecteur Healthcare bij ENGIE om de gezondheidszorg duurzamer te maken. Door middel van digitale oplossingen creëren we een veilige en gezonde omgeving waarin het welzijn van patiënten wordt verhoogd. Dit doet ENGIE niet alleen. Om innovatie en digitalisering te bevorderen werken wetenschap, zorg en techniek steeds vaker intensief samen. We streven naar optimale digitale en duurzame zorg. In coronatijd én nog lang daarna natuurlijk.”
Gerrit Timmer
Gerrit Timmer
Chief Science Officer, Emeritus hoogleraar bedrijfseconometrie VU ORTEC
"Het is onmogelijk om het aantal mensen dat werkzaam is in de zorg even snel toe te laten nemen als de zorgvraag. Er zal dus iets moeten veranderen. Toegepaste wiskunde (optimalisatie, data science, kunstmatige intelligentie) biedt mogelijkheden om d.m.v. integraal capaciteits management de beschikbare zorgcapaciteit beter te benutten en de vraag naar - en de kosten van - de zorg te reduceren door preventie en personalized medicine."

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit