Denkkracht

van buiten

Het Ingendael Discours bespreekt de impact van actuele ontwikkelingen en daagt de aanwezigen uit om over elkaars grenzen heen op zoek te gaan naar synergie. Patiëntgerichte en toekomstbestendige kwaliteitszorg vraagt om een fundamentele herbezinning op samenwerking en innovatie; binnen en buiten het ziekenhuis, cross-sectoraal en samen met nieuwe stakeholders. De transitie naar een innovatief en maatschappelijk renderend zorglandschap is complex en daarom brengen we, naast de medisch-inhoudelijke expertise van bestuurders en specialisten, ook thought leaders van buiten de directe invloedssfeer van de zorg in: de zgn. ‘denkkracht van buiten’.

De Industrie

Geert van de Laar
Geert van de Laar
CEO Facilicom Group
"Doen zorgprofessionals wel waar ze goed in zijn? Of gaat te veel tijd op aan lichte zorgtaken die ook elders kunnen worden belegd? In een tijd van personeelskrapte ligt herverdeling van taken voor de hand. Alleen dan benutten we schaarse expertise optimaal. En alleen dan creëren we de omstandigheden om de patiënt centraal te stellen, ook als zorgconglomeraten steeds verder uitdijen."
Jeroen van Megchelen
Jeroen van Megchelen
CEO en CTO Ledger Leopard
"Ik droom elke nacht van blockchain. Ik zit vanaf mijn twaalfde achter de computer en internet. Ben begonnen met gamen, daarna met hacken en heb vervolgens van mijn hobby mijn werk gemaakt. Op jonge leeftijd begonnen met het werken voor verschillende grote investeerders met het ontwikkelen van eigen applicaties en technologie. Ik heb verschillende tech ondernemingen opgezet. De laatste jaren heb ik blockchain ontdekt en dit heeft mij niet meer losgelaten."
Wouter Kroese
Wouter Kroese
Oprichter PacMed
Wouter Kroese heeft Geneeskunde en Computational Logic gestudeerd en heeft werkervaring in strategieconsulting en in de zorg- en welzijnswereld. Wouter heeft met natuurkundige Willem Herter en econometrist Hidde Hovenkamp deelgenomen aan de Nationale DenkTank 2014. Hier hebben zij onderzocht hoe Nederland gezonder kan worden met behulp van Big Data. Vanuit deze denktank is hun bedrijf Pacmed ontstaan.
Rob Rasing
Rob Rasing
CEO Benelux Doctena
Rob Rasing is CEO Benelux bij Doctena en heeft na zijn executive MBA (IMD) zijn focus gelegd op IT-initiatieven in de zorgmarkt. Zijn streven is om patiënten de regie te geven over hun eigen zorg, te beginnen met het zelf kunnen beheren van afspraken met zorg- en welzijnsprofessionals. Mensen verdwalen regelmatig in de zorg doordat afspraken bij de verschillende disciplines nog onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Door een betere verbinding verschuift het huidige denken in kosten naar het denken in resultaat voor de patiënt.

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit