• slide
  • slide

Denkkracht

van buiten

Het Ingendael Discours bespreekt de impact van actuele ontwikkelingen en daagt de aanwezigen uit om over elkaars grenzen heen op zoek te gaan naar synergie. Patiëntgerichte en toekomstbestendige kwaliteitszorg vraagt om een fundamentele herbezinning op samenwerking en innovatie; binnen en buiten het ziekenhuis, cross-sectoraal en samen met nieuwe stakeholders. De transitie naar een innovatief en maatschappelijk renderend zorglandschap is complex en daarom brengen we, naast de medisch-inhoudelijke expertise van bestuurders en specialisten, ook thought leaders van buiten de directe invloedssfeer van de zorg in: de zgn. ‘denkkracht van buiten’.

Corporate Leaders

Machteld Braunius
Machteld Braunius
Directeur Vitaal ZorgVast
"Welk effect hebben de innovaties in de zorg op het ziekenhuisvastgoed? Kunnen we ziekenhuizen zo ontwikkelen dat ze mee kunnen bewegen met het zorgaanbod? Of blijven er door de digitalisering en behandeling thuis alleen nog maar kernziekenhuizen over? Hoe maken we duurzame en betaalbare ziekenhuizen? Dit zijn de vraagstukken waar Machteld Braunius, Directeur Vitaal ZorgVast en Top 10 bouwvrouw bij BAM, zich mee bezig houdt. Met als doel het creëren van betaalbaar en toekomstbestendig zorgvastgoed. En daar is denkkracht voor nodig. Door de werelden van de ziekenhuizen en de bouw te verbinden ontstaan onderscheidende oplossingen die zich in de praktijk bewijzen."
Dick Gorris
Dick Gorris
CEO ZorgDomein
“ZorgDomein wil de best passende zorg toegankelijk maken voor elke patiënt. Dit doen we door zorgvraag en zorgaanbod inzichtelijk te maken en te verbinden. Via ZorgDomein ontsluiten we de juiste informatie op het juiste moment op de juiste plek. Zowel aan de kant van de diverse zorginstellingen als de verwijzers is de penetratiegraad bijzonder hoog. Lardeer dat met een mondiger patiënt en zijn zorgverzekering. Juist die complexiteit door de vele stakeholders zorgt voor een mooie dimensie en dicteert dat de positie van ZorgDomein komt met verantwoordelijkheden. Als je bijvoorbeeld een hotelboekingsplatform bent, dan is het enige doel om meer boekingen te genereren. Dat kan in de zorg niet. ZorgDomein is derhalve niet bezig om bedden te vullen, maar geeft zorginstellingen een gaspedaal, een stuur én een rem om de juiste patiënt de zorg te kunnen leveren of elders in de keten te verzorgen. Dit bespaart de maatschappij in zijn geheel veel kosten, en daarin blijven wij doorontwikkelen.”
Wilco Bothof
Wilco Bothof
Partner healthcare & life sciences Quint Wellington Redwood
"Het is een goede zaak dat zorgorganisaties steeds meer investeren in digitalisering. Uit Quint onderzoek blijkt dat er steeds meer behoefte is aan zorg op afstand, data uitwisseling en inzichten uit BI en AI. Zowel bij patiënten als medewerkers. Er zijn steeds meer goede voorbeelden waar door digitalisering de kosten van zorg ook daadwerkelijk worden verlaagd. De ervaring leert dat zorgorganisaties met een digitale strategie betere keuzes maken richting een deels digitale zorgorganisatie."
Anja van Balen
Anja van Balen
Sector banker Healthcare ABN AMRO
"Ik voel mij als bankier vaak een stakeholder die zo lang mogelijk op veilige afstand gehouden moet worden. Pas als alle belangen zijn uit onderhandeld komt de bank in beeld voor de financiering. Zonde! De strategie achter de investeringsplannen en de doorzettingsmacht zijn essentieel. Niet alleen voor ABN AMRO maar bovenal voor de investeerder zelf. We bespreken graag van te voren welke investeringen nodig zijn, maar ook wat er intern gaat veranderen om dit te bewerkstellingen. Waar en hoe en door wie wordt dit op de wekelijkse agenda gezet. Dit jaar is alles ander dan normaal, ook voor bankiers. Nagelbijten, tandenknarsen, adem inhouden geeft het een naam. Wat we wel weten is dat we vooruit moeten kijken. Het is in ons aller belang de zorg van de toekomst te financieren. Daar denk ik graag over mee."
Ad Antonisse
Ad Antonisse
Directeur market access en external affairs AstraZeneca
"Na mijn studie scheikunde met specialisaties biochemie en bio-organische chemie heb ik mijn passie gevonden in de farmaceutische sector. In deze sector zijn we dag in dag uit de grenzen van de wetenschap aan het verkennen om levensreddende geneesmiddelen te ontwikkelen. Bij AstraZeneca, de geneesmiddelontwikkelaar waar ik directeur market access en external affairs ben, laten we zien wat wetenschap kan doen. Dat doen we niet alleen, maar samen en in partnerschap met artsen, patiënten, kennisinstituten, ziekenhuizen, apothekers, wetenschappers, etc. En daar ben ik iedere dag trots op."
Johan van Baardwijk
Johan van Baardwijk
Marktdirecteur Healthcare ENGIE
“Het is mijn persoonlijke missie als marktdirecteur Healthcare bij ENGIE om de gezondheidszorg duurzamer te maken. Door middel van digitale oplossingen creëren we een veilige en gezonde omgeving waarin het welzijn van patiënten wordt verhoogd. Dit doet ENGIE niet alleen. Om innovatie en digitalisering te bevorderen werken wetenschap, zorg en techniek steeds vaker intensief samen. We streven naar optimale digitale en duurzame zorg. In coronatijd én nog lang daarna natuurlijk.”
Gerrit Timmer
Gerrit Timmer
Chief Science Officer, Emeritus hoogleraar bedrijfseconometrie VU ORTEC
"Het is onmogelijk om het aantal mensen dat werkzaam is in de zorg even snel toe te laten nemen als de zorgvraag. Er zal dus iets moeten veranderen. Toegepaste wiskunde (optimalisatie, data science, kunstmatige intelligentie) biedt mogelijkheden om d.m.v. integraal capaciteits management de beschikbare zorgcapaciteit beter te benutten en de vraag naar - en de kosten van - de zorg te reduceren door preventie en personalized medicine."

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit