Ingendael Discours

waardevol naslagwerk

De resultaten van het Ingendael Discours worden verwerkt tot een Management Summary. Dit persoonlijk naslagwerk laat de belangrijkste inzichten nogmaals de reveu paseeren en dient tevens als manier om de opgedane ideeen en inzichten terug te geven aan geinteresseerden die niet aanwezig waren maar er wel hun voordeel mee kunnen doen. 

 

 

Opbrengsten Ingendael Discours

Het Ingendael Discours is een bron voor nieuwe contacten, inzichten en kennis. Maar het gaat verder dan dit. Het kan ook faciliteren in nieuwe doorbraken met hulp van Erik Gerritsen, Secretaris-generaal van VWS die tijdens en na het Discours zich zal inzetten als systeemcoach. 

 

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit