Kleinschalig

Multidisciplinaire benadering

Gedurende 2,5 dag wordt u als deelnemer getrakteerd op verschillende programmaformats die zich afspelen op meerdere locaties en plaatsen waarbij deelnemers in verschillende rollen worden gepositioneerd. Met als doel het creeren van een inspirerende omgeving.

Interactief programma met veel dialoog

 

Het Ingendael Discours kenmerkt zich door een persoonlijke benadering en inhoudelijke dialoog waarbij betrokkenheid en het creëren  van een uitdagende en tegelijkertijd veilige omgeving belangrijke randvoorwaarden zijn. Het programma gebruikt verschillende programma formats die het duurzaam verbinden van de groep op effectieve wijze stimuleren. 

 

1. Innovatiediner - opposites attract

Inspirerende tafelgesprekken waarbij een verrassende mix van stakeholders van binnen en buiten de zorg met elkaar in gesprek gaat. In twee ronden met wisselende tafelgenoten op zoek naar een kruisbestuiving tussen de werelden van zorg, bedrijfsleven, wetenschap en technologie
 

2. Patienten Panel Wake Up Call 

Een bijzonder gezelschap van patiënten en ervaringsdeskundigen houdt de aanwezigen een spiegel voor en vertelt en gaat in dialoog over hetgeen  wat volgens hen belangrijk is en waar de zorg om draait.
 

3. Groepsdialoog

Groepsdialoog waarbij bestuurders vanuit verschillende achtergronden en zorgdisciplines kijken naar het verbinden van het zorgaanbod met de leefwereld van de patiënt. 
 

4. Interviewestafette

Stakeholders in de zorg nemen elkaar de maat: ieder met 3 verrassende en onorthodoxe vragen.
 

5. Ronde Tafel Gesprekken

Informele en kleinschalige tafelgesprekken over actuele ontwikkelingen in de zorg.

 

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit