Quintin Schevernels
CEO, Funda

Timing is alles

“Ik geloof er niet zo in dat Apple of Google de zorg gaat overnemen. Maar we kunnen wel heel veel leren van innovatie in andere sectoren,” zegt Daan Dohmen. Samen met Quintin Schevernels bespreekt hij cruciale factoren voor innovatie. Zoals urgentie en hoe toch te innoveren als die urgentie niet wordt gevoeld.

Luscii stelt artsen in staat om vanaf afstand patiënten te monitoren, waarbij data worden gedeeld via een zorgplatform en worden ingelezen in het dossier van de patiënt (het EPD). Die koppeling met het EPD maakt dat een innovatie zoals deze kan worden opgeschaald, zegt Daan Dohmen: “Met dank aan het ministerie van VWS, die de standaarden definieerde voor data-uitwisseling in de zorg.” Hoe het precies werkt wordt uitgelegd in deze video.

“Bestuurders onderschatten hun invloed op innovatie”
 

Te vroeg of te laat
Zonder de standaarden voor data-uitwisseling zou Luscii niet goed kunnen werken en dat illustreert wat Daan Dohmen en Quintin Schevernels bedoelen met de juiste timing.

Ingendael Discours 2019 - 439.jpg

Quintin Schevernels licht dit verder toe. Hij werkte bij de veelgeprezen start-up Layar, die toepassingen ontwikkelt voor augmented reality. Het bedrijf bleek in een aantal opzichten te vroeg voor de markt, onder meer omdat de bestaande netwerken onvoldoende capaciteit hadden om de technologie goed te laten werken. Hij werkte bij de Telegraaf Media Groep, die te laat de omslag naar digitalisering maakte. “We innoveerden wel, maar te langzaam.” Het bedrijf werd ingehaald door websites die huizen, auto’s en vacatures aanboden en zag haar verdienmodel verdwijnen.

Winner takes all
Op dit moment is Quintin Schevernels CEO bij Funda, waar de timing klopt. “Funda heeft het aanbod en de technologie is er rijp voor. Als de timing klopt, dan groei je snel en krijg je de juiste schaal. In de markt van platformen zegt dat alles: dit is een winner-takes-all markt.” Wat overigens niet betekent dat het bedrijf niet meer hoeft te veranderen: “Als het goed gaat met een organisatie, dan loop je het gevaar dat mensen vooral met zichzelf bezig zijn en dat is heel slecht voor innovatie. Ik probeer dat te doorbreken, bijvoorbeeld door onze developers een dag bij customer care in te zetten. Dat helpt enorm om weer helder te krijgen voor wie we het doen.”

Urgentie
Er is niet veel verschil tussen innovatie bij een grote organisatie en bij een scale-up, stelt Quintin Schevernels. “Het zijn dezelfde elementen waar je aandacht aan moet besteden. Zoals cultuur en gevoel van urgentie.” Als voorbeeld noemt hij de Telegraaf: “De raad van bestuur had te weinig feeling met wat er in de markt gebeurde en dat is funest.” Daan Dohmen herkent dat in de zorg: “In alle ziekenhuizen die succesvol innoveren, zie ik een bestuurder die er zelf mee bezig is. Die dingen zelf wil uitproberen en zijn mensen uitdaagt.”

De patiënt centraal
De zorg is een beschermde markt, waar de druk van buiten niet zo wordt gevoeld als bij bijvoorbeeld een bedrijf als Funda. Hoe kun je er als bestuurder toch voor zorgen dat zorg wordt verbeterd? Daar is volgens Daan Dohmen en Quintin Schevernels maar één antwoord op: zet de patiënt echt centraal. Quintin Schevernels: “De grote vraag bij innovatie is altijd waarom je het doet. Niet om de innovatie op zichzelf. In het bepalen van je strategie moet je de input van verschillende doelgroepen gebruiken en in vrijwel alle markten is dat de klant. De consument of de patiënt. Die moet dominant zijn in je strategie.” Nicole Kort, arts en ervaringsdeskundige: “De invloed van de patiënt komt niet vanzelf, maar moet gecreëerd worden. Bijvoorbeeld door patiënten leidend te maken bij het toekennen van budgetten. Er zijn veel voorbeelden in de zorg van hoe dit werkt.”

De vaart erin houden
Bestuurders kunnen in innovatie veel meer het voortouw nemen dan ze nu doen, benadrukt Daan Dohmen: “Jullie impact is echt gigantisch, ik denk dat jullie dat onderschatten.” Hij noemt als voorbeeld innovatieve pilots die succesvol worden afgerond, waarna maandenlange discussie volgt over de toepasbaarheid ervan. “Het bestuur of de directie is bij die discussies vaak onzichtbaar en dat is heel jammer, want daarmee laat je het verzanden en komt er vaak niets terecht van opschaling.” Zorg dat de vaart erin blijft, benadrukt hij. Sandra Timmermans, lid raad van bestuur Antonius Zorggroep: “Het kost heel veel tijd om iedereen te overtuigen. Ik ga liever aan de slag met groepen die wel willen veranderen. Met hen kunnen we daadwerkelijk laten zien hoe het ook anders kan.”

Waarde
Niet elke innovatie leidt tot betere zorg, nuanceert Henk Gerla, lid raad van bestuur Zorg en Zekerheid: “Net als bij de introductie van nieuwe medicijnen zullen we eerst moeten bewijzen dat een innovatie waarde toevoegt.” Waarde voor wie, vraagt Daan Dohmen: “We lopen nu vast op het feit dat de zorg vooral is georganiseerd om het voor de dokter zo efficiënt mogelijk te maken. Niet voor de patiënt. De patiëntwaarde is bij veel innovaties het uitgangspunt, maar zodra we daarover in discussie gaan met een ziekenhuis dan zie je dat die waarde raakt ondergesneeuwd.” Lotte van Lith, patiënt expert stichting IKONE, reageert: “Bij het bespreken van die waarde is aandacht nodig voor de vraag wat kwaliteit van leven is. Deze vraag heeft invloed op wat werkelijk en praktisch van toegevoegde waarde is voor een patiënt. Zo complementeer je de traditionele wereld van de ziekenhuiszorg, waarbinnen innovaties nu veelal worden beoordeeld.”

"De patiënt moet leidend zijn in je strategie."

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit