Arthur Post Uiterweer
CEO, Quantib

Machine learning voor human learning

Artificial intelligence (AI) zal steeds meer specifieke taken van artsen overnemen, zodat artsen meer tijd overhouden om naar de bredere context van de patiënt te kijken. Dat voorspelt Arthur Post Uiterweer, CEO van Quantib.

Quantib ontwikkelt zogeheten ‘narrow AI’, artificial intelligence voor heel specifieke taken. Zoals het aanwijzen van abnormale plekken in een prostaat scan, om kanker op te sporen. Of het vergelijken van hersenen MRI beelden met een gezonde referentie, om dementie vroeger op het spoor te komen. De laatste toepassing heeft al CE en FDA goedkeuring en wordt al in ziekenhuizen gebruikt, vertelt Arthur Post Uiterweer.

Mens en machine

“Een radioloog ziet honderden MRI-scans per jaar en leert daarvan. Onze software ziet er duizenden in een paar weken en het algoritme leert daarvan, het wordt heel snel beter. De software kan zich daardoor richten op heel specifieke taken, terwijl de radioloog kijkt naar de bredere context van de patiënt. Die combinatie maakt het sterk. Dit soort AI functioneert het beste in samenwerking met een medicus,” zegt Arthur Post Uiterweer.

 

Autopiloot

Dergelijke samenwerking tussen mens en machine brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Bijvoorbeeld: hoe zorg je er als arts voor dat je blijft opletten als de software een groot deel van je werk overneemt? “We kunnen daarvoor leren van de luchtvaart. Vliegtuigen vliegen grotendeels op autopilot, maar piloten moeten ook scherp blijven en getraind.”
Veel AI is nog in het ontwikkelstadium, weinig wordt al daadwerkelijk gebruikt in de zorg. Hij voorspelt dat de zorg door AI schaalbaar wordt: “Expertise die nu nog zit opgesloten in specialistische medische centra, komt beschikbaar voor andere ziekenhuizen.”

"Expertise die nu nog zit opgesloten in specialistische medische centra, komt danzij AI breder beschikbaar."
 

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit