Wouter Kroese
Medeoprichter, Pacmed

De zorg als een lerend systeem

Pacmed bestaat uit een team van met name data scientist en artsen en ontwikkelt op grote hoeveelheden medische data, software die artsen bij hun beslissingen ondersteunt. Met als doel om ervoor te zorgen dat patiënten alleen zorg krijgen met de grootste kans op verbetering van voor hen relevante uitkomsten.

Het bedrijf gebruikt een combinatie van artificial intelligence, machine learning en medische expertise. “We willen dat de zorg een lerend systeem wordt, niet alleen voor de arts zelf maar voor de hele beroepsgroep. Zodat de beperkte middelen in de zorg daar worden ingezet waar het de grootste waarde heeft voor de patiënt,” vertelt Wouter Kroese. Pacmed werkt hiervoor samen met diverse ziekenhuizen en betrekt het patiëntperspectief bij de ontwikkeling van deze beslissingsondersteunende software. Daarbij heeft bijvoorbeeld stichting IKONE hen geholpen.

 

 

Gevoelige technologie

Wouter Kroese stelt dat ziekenhuizen moeilijk in staat zijn om zelfstandig toepassingen met data te maken die opschaalbaar zijn voor de hele zorg. Ook voor de academische centra is dit lastig. “De ontwikkelingen in de technologie gaan heel snel, er is heel specifieke expertise nodig voor ontwikkeling, implementatie en opschaling”.  Ook is de technologie gevoelig.” Hij stelt dat het medische veld de regie moet krijgen en houden over algoritmes die in de zorg worden gebruikt. Het is namelijk belangrijk dat de algoritmen ten gunste komen van patiënt en premiebetaler (en dus niet gunste van bepaalde commerciële belangen) en dat deze werken volgens de normen en waarden die in de Nederlandse zorg gelden. Daarvoor is het belangrijk dat ziekenhuizen op dit vlak samenwerken: “Wij werken gelukkig samen met bijna alle academische ziekenhuizen in Nederland, maar nog niet met alle ziekenhuizen. We zouden dat heel graag uitbreiden, zodat deze technologie ten goede komt aan alle patiënten en alle ziekenhuizen.”

"Medische wereld moet zelf regie houden over algoritmes in de zorg."

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit