Tiana van Grinsven
Lid Raad van Bestuur, Zorginstituut Nederland

“De wereld staat in de fik”

Tiana van Grinsven, lid raad van bestuur Zorginstituut Nederland, sluit in haar pitch aan bij de titel van het Ingendael Discours: something is burning. “De wereld staat in de fik door technologische ontwikkelingen. De grote opgave is hoe we ervoor gaan zorgen dat we gebruik kunnen maken van deze ontwikkelingen en tegelijkertijd belangrijke publieke waarden beschermen.”

Als het gaat om artificial intelligence (AI), dan ziet Tiana van Grinsven een aantal zorgwekkende ontwikkelingen. “In China wordt het gebruikt om burgers in vergaande mate te controleren, in de Verenigde Staten wordt het vooral gebruikt voor winstmaximalisatie. Ik denk dat Europa de belangrijke uitdaging heeft om ervoor te zorgen dat we AI inzetten voor mensen, niet voor louter de consument of de burger. Met het waarborgen van publieke waarden waar we in Europa aan hechten, zoals rechtvaardigheid, vrijheid en privacy.”

 

Verantwoord datagebruik

Zorginstituut Nederland doet onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe technologie, zoals AI en big data. ZINL gelooft erin dat we meer dan ooit data rechtstreeks kunnen laten werken voor de goede en de juiste zorg voor de burgers in Nederland. Vragen waar we mee bezig zijn, zijn bijvoorbeeld hoe we statische kwaliteitsstandaarden meer dynamisch data-driven kunnen krijgen en hoe we omgaan met nieuwe databronnen zoals social media. Maar ook om vragen over controle en toezicht. “Een belangrijke vraag is voor ons hoe we de controle houden in een wereld waarin algoritmes en data aan de basis van veel beslissingen liggen. Wie controleert de algoritmes? Wat is verantwoord datagebruik? Wat gebeurt er als computers de controle overnemen? Het zijn vragen waar we nog niet direct een antwoord op hebben.”

Effecten op de patiënt

Zeker is dat technologische ontwikkelingen “veel sneller gaan dan wij denken”, zegt ze. “Als we niet opletten, dan lopen we in Europa straks heel erg achter op wat de grote bedrijven aan het doen zijn. Het mag daarom in de EU wel wat sneller met het antwoord op deze ontwikkelingen.”

Centraal in onderzoek dat het Zorginstituut doet staat welke effecten AI en andere nieuwe technologie hebben op de patiënt, besluit ze. “Dit soort technologie kan bijvoorbeeld helpen bij shared decision making. We kunnen die toepassingen echter niet los zien van de grotere vraagstukken over ethiek en controle.”

Ingendael Discours 2019 - 106.jpg

" Laten we AI inzetten ten behoeve van mensen."

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit