Janneke Brink-Daamen
Voorzitter Raad van Bestuur, Tergooi

Transformatie in 't Gooi

Tergooi is bezig met een transformatie van zorg, in nauwe samenwerking met alle partijen in de regio. “We innoveren niet, we transformeren. We gaan de zorg echt anders organiseren. De urgentie is deels geld, maar vooral mensen: we moeten het echt anders doen, anders kunnen we de stijgende zorgvraag niet aan,” vertelt Janneke Brink-Daamen, voorzitter raad van bestuur Tergooi.

Urgentie
De regio leent zich voor deze transformatie: alle huisartsen werken er samen in één coöperatie, er zijn vier grote VVT-instellingen en Tergooi is het enige ziekenhuis. De bij de transformatie betrokken verzekeraar, Zilveren Kruis, zegt “als het hier niet lukt, dan lukt het nergens”, vertelt Brink-Daamen. Daarbij komt dat Tergooi een nieuw ziekenhuis bouwt, waar de twee locaties in 2023 naartoe zullen gaan. Het gebouw is 30% kleiner. Ook dat geeft urgentie om de zorg anders te organiseren.

Programmatische aanpak
Tergooi kiest voor een programmatische aanpak: “Alles wat we doen, moet bijdragen aan de transformatie. Ons programma, Zorg Dichterbij, is niet één van de vele programma’s, het bepaalt de agenda.” Onder het programma vallen inmiddels meer dan 80 initiatieven, van een app voor zelfmanagement tot een aanpak voor fractuurpreventie (alle initiatieven staan op deze website). Bas Roukema, KNO-arts en medisch manager van het programma Zorg Dichterbij: “We kiezen voor klein beginnen en het sneeuwbaleffect. En als iets bewezen werkt in een ander ziekenhuis, dan nemen we het over.” In het programma werken medisch specialisten, verzekeraars en patiënten samen. Specialisten die een idee hebben pitchen dat en als het programmabestuur het goedkeurt, krijgen ze een vergoeding voor de geïnvesteerde tijd om het project uit te werken. “Vaak wordt medisch specialisten gevraagd om mee te denken, maar krijgen ze daar geen tijd voor. Dat werkt niet. Daarom doen wij dat anders,” zegt Roukema.

Ingendael Discours 2019 - 253.jpg

 

Verpleegkundigen worden op dezelfde manier betrokken. En aan de patiënt wordt gevraagd wat die wil, er wordt niet voor de patiënt gedacht. Dat levert soms verrassende uitkomsten op. Roukema: “We dachten dat mensen voor een slechtnieuwsgesprek altijd naar het ziekenhuis willen komen, maar sommigen voeren dat juist liever via beeldbellen omdat ze dan in hun vertrouwde omgeving zijn. En studenten blijken voor een gesprek over een gevoelig onderwerp liever naar het ziekenhuis te komen, want in een studentenhuis luistert er altijd wel iemand mee.”

Geld
​​​​​​​
De transformatie heeft gevolgen voor de geldstromen in het ziekenhuis. Zorg wordt immers soms niet meer in het ziekenhuis geleverd, of door een andere vakgroep. “We voeren hierover het gesprek met de medisch specialisten en met de verzekeraar. Het is een lastig gesprek en daarom is het zo goed dat we samen optrekken, dat deze transformatie van ons allemaal is,” zegt Brink-Daamen. De afspraak met de verzekeraar is dat het budget gelijk blijft: “Omzet die we buiten het ziekenhuis zetten kunnen we gebruiken om te voldoen aan de stijgende zorgvraag.” De transformatie zelf wordt gefinancierd uit transformatiegelden. Wat gebeurt er als die over een paar jaar stoppen? Roland Eising van de betrokken verzekeraar Zilveren Kruis: “Transformatiegeld klinkt goed, maar het is vestzak-broekzak, het zijn allemaal zorgkosten. Als het betere zorg oplevert dan doen wij mee. Wij blijven dus een partner in deze transformatie.”

Open samenwerking
Een randvoorwaarde voor een geslaagde transformatie is volledig gelijkwaardige samenwerking met alle partners in de regio, benadrukt Brink-Daamen. “Ik ben minimaal anderhalve dag in de week bezig met dit programma en de meeste tijd zit in samenwerking. We voeren als ziekenhuis niet de regie, we doen dit volledig samen. Alleen dan lukt het.” Dat betekent ook dat partijen toepassingen van elkaar gebruiken. Een voorbeeld is de helpdesk digitale zorg, die een VVT-instelling ontwikkelde. “Elke inwoner kan ze bellen met vragen over hoe videobellen werkt en hoe ze inloggen op het portaal. Wij zijn daarbij aangesloten.” Ze besluit: “Cruciaal of deze transformatie gaat slagen is gedeeld eigenaarschap in de regio, gelijkwaardigheid en partnerschap.”

"We innoveren niet, we transformeren. We gaan de zorg echt anders organiseren."

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit