Deelnemersveld

evenwichtige mix van stakeholders

Een select gezelschap van zo’n 40 bestuurders uit ziekenhuizen en bedrijfsleven, specialisten, verzekeraars én patiënten tast in een vernieuwd en dynamisch 2,5-daags programma de veranderende paradigma’s voor een innovatief en maatschappelijk renderend zorglandschap af. Met naast de medisch-inhoudelijke expertise van bestuurders en specialisten, dit jaar ook de inbreng van aanstormende startups, pionierende zorgondernemers, CMIO’s en experts uit andere sectoren. Kijk hier voor voor de actuele deelnemers. 

 

Interactief programma met veel dialoog

Het Ingendael Discours bundelt de aanwezige denkkracht en formuleert oplossingsrichtingen voor een innovatieve en persoonsgerichte gezondheidszorg. We laten het niet alleen bij vergezichten en macro-economische beschouwingen, we maken ook de vertaalslag naar de praktijk en agenda van morgen. Deze ambitie vindt zijn weerklank in het concept van het Discours: in een intensief tweedaags programma tasten we het strategisch instrumentarium voor toekomstbestendige zorg af met een verscheidenheid aan formats zoals:
 

1. Innovatiediner

Inspirerende tafelgesprekken waarbij een verrassende mix van stakeholders van binnen en buiten de zorg met elkaar in gesprek gaat over ‘exponential technologies’ die het zorglandschap voorgoed veranderen. 
 

2. Groepsdialogen

Een dialoog waarbij bestuurders vanuit verschillende achtergronden en zorgdisciplines kijken naar het verbinden van het zorgaanbod met de leefwereld van de patiënt.
 

3. Ronde Tafelgesprekken

Informele en kleinschalige tafelgesprekken over actuele ontwikkelingen in de zorg.
 

4. Interview Estafette

Stakeholders in de zorg nemen elkaar de maat: ieder met 3 verrassende en onorthodoxe vragen.
 

5. Wake-up calls

Een bijzonder gezelschap van patiënten en ervaringsdeskundigen houdt de aanwezigen een spiegel voor.
 

 

 

Organisatie

Een initiatief van:

Over Blommestein Groep
Blommestein Groep ontwikkelt geïntegreerde ontmoetingsconcepten voor het duurzaam verbinden van publieke en private organisaties op het hoogste niveau. We richten ons hierbij op het op structurele en dynamische wijze informeren en enthousiasmeren van topbestuurders, topambtenaren en professionals met als doel draagvlak te creëren voor vernieuwing door:

•       het vergroten van betrokkenheid
•       het opbouwen van vertrouwen en
•       het mobiliseren van creativiteit